Belåna kommersiell fastighet

Fastighetslån på kommersiell fastighet

Du kanske läser en hel del om fastigheter, eller knappt alls. Ändå kan du ofta komma över termen ”kommersiella fastigheter”, och har stenkoll på vad det innebär, eller så känner du dig lite förvirrad. Så då ställer vi frågan: vad är en kommersiell fastighet? Vad skiljer den mot en privat fastighet? Hur hittar man bäst lån? Jo, man jämför olika bankers erbjudanden och räntor.

Jämföra företagslån

Att någonting är kommersiellt betyder att det har syftet att leverera en vinst. En kommersiell fastighet kan därför kort och gott beskrivas som en fastighet där olika företag bedriver verksamhet med det självklara målet att gå med vinst. Exempel på detta kan vara matbutiker, biografer, frisörer, gym, terapeuter, kontor och så vidare.

Liknar en hyresfastighet

Belåna kommersiell fastighet

Din vinst i att äga en kommersiell fastighet är dock liknande den för en hyresfastighet, nämligen att  du får in pengar via hyran som dina hyresgäster betalar, även om hyresgästerna här är företag och inte privatpersoner. Ett företagslån till en fastighet har ofta en annan ränta än för hus– och lägenhetslån.

Varför belåna en kommersiell fastighet?

Varför kan du då vilja belåna din kommersiella fastighet? Nyckeln här är att lånet går till investeringar som höjer värdet på fastigheten såsom viktiga renoveringar. Om läckor och sprickor blir lagade, väggar blir isolerade och fönster förnyade bör alltså värdet på fastigheten öka tack vare lånet.

Belåningsgrad och ränta

Du kan vanligtvis låna mellan 60 – 75 % av din kommersiella fastighets uppskattade marknadsvärde. När du finansierar ditt företags fastighetsinvesteringar med hjälp av fastighetslån kan du välja mellan ett antal olika räntealternativ såsom rörlig ränta, fast ränta eller ”räntetak”, vilket betyder att räntan kan röra sig, men inte över en viss övre gräns.

Kommersiella fastigheter är svårvärderade

Tänk slutligen på att det generellt är lite svårare att värdera kommersiella fastigheter då de inte handlas och säljs lika ofta som aktier eller andra finansiella tillgångar. Därför är det svårt för “marknaden” att bestämma vad fastigheten är värd. Ha detta i åtanke när du belånar en stor del av marknadsvärdet.