Belåna skogsfastighet

Belåna skogsfastigheten och odla pengar

Har du skog som du funderar på att belåna? Du kanske vill köpa mer mark, renovera din villa eller skapa passiv inkomst med en hyresfastighet? Då kan det vara bra att ha kolla på detta.

Att göra en korrekt värdering av en skogsfastighet är inte det lättaste, då ingen skog är den andra lik. Ofta skalas det ner till tre värden; taxeringsvärde, avkastningsvärde och marknadsvärde. Utöver dessa värden finns en hel del andra som jakt, vattentillgång och sentimentalitet, vilket är väldigt komplicerat att sätta en prislapp på. Bankerna tar därför väldigt lite hänsyn till de “mjuka värdena” då de beviljar lån kring en skogsfastighet, utan tittar blint på de hårdare värdena.

Hög belåning ökar risken

Var därför försiktig att ta för stora lån på din skog, då värdet på timret likväl som marken kan komma att variera mycket i framtiden. Vill du dock ta steget att belåna din skogsfastighet, se till att lånet genererar pengar snarare än kostar pengar genom att investera pengarna i renoveringar och tillgångar.

Belåna skogsfastighet

Ett exempel på hur du kan göra detta utan att lämna skogsbranschen är att köpa mer mark som genom avverkning kan generera en ökad inkomst. I andra fall kanske marken du köper dessutom lämpar sig för jakt, i vilket fall du kan hyra ut den till de som söker skogsmark för just det ändamålet.

Helt andra lån än för kommersiella och hyresfastigheter

Det är lite annat att tänka på och lånevillkoren kan skilja sig åt från andra kommersiella fastigheter och hyresfastigheter när det kommer till skog. Ofta är detta ett populärt alternativ för fritidsintresserade, jägare och andra som då kan utnyttja skogsfastigheten även privat. Att jämföra de olika företagslånen är nästan ett måste.