Fastighetslån för företag och privatpersoner

Vanliga frågor om fastighetslån för företag och privatpersoner

Många som är i processen att ta ett fastighetslån har ungefär samma frågor och funderingar kring hur man gör på bästa sätt. Det gäller både privatpersoner såväl som företag som vill låna till en fastighet, även om frågeställningarna kan vara olika.

Hur jämför jag fastighetslån som privatperson eller företag?

Oavsett om man vill jämföra ett fastighetslån som företag eller privatperson så är det absolut smidigaste att använda en jämförelsetjänst. Som privatperson är det oftast ett bolån man jämför och där är aktörerna många och välkända. Men även då det gäller fastighetslån för företag finns det många stora lånejämförelsesajter att välja mellan. Dessa är de vi samarbetar med:

Företagslån eller bolån

Det enklaste sättet om man som privatperson vill låna till en fastighet är att använda en av de jämförelsetjänster för bolån ni ser ovanför denna text. Detsamma gäller om man som företag vill låna till en ny eller befintlig fastighet, och mer information hittar man på sidan om företagslån. Vilken tjänst och vilket lån man skall välja skiljer sig mellan företag och privatpersoner. Du kan jämföra både företagslån till fastigheter av olika slag; bl.a. hyresfastigheter, skog och andra kommersiella fastigheter och bolån för privatpersoner.

Hur mycket kan man låna av bostadens värde?

För privatpersoner gäller att man får låna upp till 85% av fastighetens (dvs. bostadens) värde. Vid ett köp av en fastighet är det köpeskillingen som gäller, är det en befintlig bostad och man vill belåna eller höja lånet krävs oftast en värdering. Ring till valfri fastighetsmäklare då de flesta mäklare kan göra en värdering som långivare godkänner. Ibland krävs en så kallad värderingsman, men det är dock mycket sällsynt.

Lyxig villa med pool

Kan jag belåna min del av huset?

Vad gäller samägda måste samtliga delägare vara överens om att belåna eller höja lånet på huset. Man kan alltså inte ta ett lån på en del av en fastighet. Bostadsrätter kan liknas vid en “del av en fastighet”, men har andra regler eftersom man inte äger huset eller lägenheten utan bara “rätten att bo där” även om det i praktiken är att äga bostaden. Frågan om att “låna på sin del av fastigheten” dyker ofta upp kring sommarstugor och andra semesterboenden, inte sällan mellan syskon efter ett arv.

När får man belåna huset?

Man får belåna eller lägga till ytterligare lån på huset när man vill. Det kan gälla vid köp av fastighet eller bostad, men man kan även belåna fastigheten vid ett senare tillfälle. Detsamma gäller om man vill höja lånet på hus eller lägenhet. Viktigt att komma ihåg är att man som privatperson – eller hushåll – endast får låna upp till 85% av marknadsvärdet enligt dagens regelverk, det så kallade “bolånetaket“.  

Vad är bolånetaket?

Bolånetaket är en benämning på den regel som säger att man får låna maximalt 85% av fastighetens värde. I de fall det råder tveksamheter kring marknadsvärdet kan man ta hjälp av en mäklare eller värderingsman för att få en tydlig bild över husets värde. Med en värdering kan man sedan gå till banken eller ännu hellre använda en av de lånejämförelsetjänster du kan hitta överst under “jämför fastighetslån för privatpersoner”.

Hur hög är min belåningsgrad?

Belåningsgraden räknar man ut genom att dela lånets storlek med fastighetens marknadsvärde. Ett enkelt räkneexempel är om man har en fastighet värd 2 000 000 och ett befintligt lån på 500 000. Då blir uträkningen 500 000 / 2 000 000 vilket blir 0.25, dvs belåningsgraden är 25%. Maximal belåningsgrad för privatpersoner är 85% av bostadens värde.

Vad ingår i skuldkvot?

För att räkna ut skuldkvoten tar man storleken på lånen och delar med hushållets totala årsinkomst (inklusive ev. bidrag som barnbidrag, studiebidrag mm.) Tjänar hushållet 700 000 kronor per år och har skulder på 2 800 000 kronor är skuldkvoten alltså 2 800 000 / 700 000 = 4 vilket ger 400% skuldkvot. 

Varför är skuldkvot viktigt?

Skuldkvoten är en av de delar som banken eller annan långivare tittar på då de skall bedöma en låneansökan. Ju lägre skuldkvot man har, desto lättare att höja eller få nya lån.

Vad är amorteringskravet?

Amorteringskravet är en relativt ny lag som innebär att hushåll med en belåningsgrad på 50% eller mer måste amortera på sitt lån. Reglerna säger att de som har en belåningsgrad över 70% måste amortera 2% per år och de som har mellan 50% och 70% måste amortera 1% per år. Här kommer även skuldkvoten in: lånar man mer än 4.5 gånger hushållets totala inkomst (före skatt) så måste man amortera ytterligare 1% per år. Under den senaste tiden har räntan på bolån varit väldigt låg, men sedan April 2022 har räntan höjts och amorteringskostnadens betydelse har därmed minskat något.

Vad är (en) normal belåningsgrad?

Den genomsnittliga skuldkvoten i Sverige är ca. 1.7 (170%), men den siffran är något missvisande eftersom många hushåll inte äger sin bostad och därför inte har höga bolån. Räknar man bort alla skuldfria hushåll är genomsnittet ca. 3.7 (370%) och får därför räknas som “en normal skuldkvot”. Har man en skuldkvot på över 4.5 (450%) måste man dessutom amortera mer på sina lån, 1% per år närmare bestämt. Med den höjda styrräntan kan dessa siffror komma att förändras en hel del,