Nybyggda lägenheter kvartal 1

Färre lägenheter byggs i storstäderna

Kraftig minskning av nybyggda lägenheter

SCB rapporterar att antalet påbörjade nybyggnationer av lägenheter har minskat med 13% under första kvartalet jämfört med förra året. Det är framförallt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö de största förändringarna skett, både procentuellt men framförallt i reella tal. I resten av Sverige ser det ljusare ut vad gäller byggandet av lägenheter, men storstadsregionernas nedgång är såpass kraftig att den totala minskningen ändå blir tydlig.

Skåne sticker ut i statistiken

Framförallt Skåne och Malmö sticker ut i statistiken där antalet nybyggda lägenheter minskat med över 50%, och i Göteborg med omnejd är minskningen nästan lika stor. Tittar man på SCB:s statistik ser man tydligt att storstäderna inte verkar locka lika mycket längre, medan det i andra delar av landet faktiskt byggs fler lägenheter än förra året. I både Östergötland och Kronobergs län har de påbörjade nybyggnationerna i princip fördubblats, både vad gäller nya lägenheter i småhus och i flerfamiljshus.

Färre lägenheter byggs i storstäderna

Byggs många lägenheter ändå

Trots att siffrorna indikerar att det byggs betydligt färre bostadslägenheter numera så är det fortfarande höga siffror jämfört med tidigare år. Det kan dock anses vara något av ett trendbrott då kurvan pekat uppåt i stort sett varje år sedan 2009, även om det blev en ordentlig dipp även efter toppnoteringen 2017. Dessa siffror gäller alla typer av lägenheter, dvs både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter och ger därför ingen tydlig bild av vilken typ av lägenheter som det byggs färre eller fler av.

Färre lägenheter byggs i storstäderna

Siffrorna kan ändras

Detta är preliminära siffror och de kan komma att ändras allteftersom kommuner och regioner rapporterar mer exakt statistik, men SCB har tagit höjd för det och räknat upp de siffror som har rapporterats hittills. Trots det kan skillnaden bli ganska påtaglig, och som de flesta vet är statistik öppen för olika tolkningar.