Fortsatt hög inflation i April

Inflationen dubbelt så hög som förra året

SCB rapporterar att KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) är 6.4%. Enklare uttryckt betyder det att priserna på varor och tjänster i genomsnitt har ökat med 6.4%. Prisökningen från Mars till April låg på 0.6% och indikerar en ännu högre inflationstakt om man tolkar siffrorna något pessimistiskt. Men det finns ljusglimtar för vissa av oss, inte minst de som äger kommersiella fastigheter i allmänhet och hyresfastigheter i synnerhet. Den genomsnittliga hyresökningen på årsbasis var 1.7%, så ägare till hyresfastigheter som inte höjt hyran har faktiskt en god möjlighet att göra just så med inflationen som argument. Det må vara en klen tröst i jämförelse med de betydligt större prisökningarna på uppvärmningen av fastigheter, även om priserna på både el och drivmedel sjunkit något den senaste månaden. Elpriserna har på ett år gått upp med över 30% (32.4%) och har påverkat i stort sett alla fastighetsägare i landet.