Ränta fastighetslån hushåll

Reporäntan nu 0.25% – Hur påverkas mitt fastighetslån

Hur påverkas räntan på mitt fastighetslån av Riksbankens höjning?

I slutet på april höjde Riksbanken reporäntan från 0% till 0.25%, och meddelade samtidigt att de planerar ytterligare höjningar redan i år. Med Riksbankens uttalade mål om att reporäntan skall ligga strax under 2% om tre år, främst för att möta den ökande inflationen ställer vi oss frågan hur detta har påverkat räntan på fastighetslån.

Väntad räntehöjning gav högre räntor redan i mars

Enligt Statistiska Centralbyrån ökade snitträntan från 1.61% till 1.84% på korta, bundna lån från februari till mars. Det innebär att räntehöjningen var väntad och att både långivare och låntagare förbereder sig för ännu högre räntor framöver. Andelen nytecknade bolån med rörlig ränta har sjunkit drastiskt från närmare 90% 2016 och är nu nere på 33%. Det innebär att två av tre som tecknar ett privat fastighetslån nu väljer fast ränta, med största sannolikhet för att inte riskera att kostnaden för räntan blir ohållbar.

Var hittar jag lägst ränta på bolån?

Var man får den lägsta räntan på ett privat fastighetslån – ett så kallat bolån – varierar beroende på hushållets ekonomi. Det enklaste sättet att hitta lägst ränta är att använda sig av någon av de tjänster för lånejämförelser som dessutom har fördelen att det endast tas en kreditupplysning oavsett antal låneansökningar.

Jämför bolån för hushåll via dessa tjänster

Reporäntan nu 0.25% - Hur påverkas mitt fastighetslån
SCB’s statistik över bolåneräntor från 2007 till 2022

Är rörlig ränta fortfarande ett alternativ?

När endast 10% av hushållen väljer rörlig ränta då de tecknar nya bolån är frågan om rörlig ränta högaktuell. Där den fasta räntan nu alltså snittar på 1.84% ligger den genomsnittliga rörliga räntan på 1.43% och har ökat mindre än den fasta, bundna räntan. Ökningen sedan november – då den rörliga räntan på bolån var 1.38% och därmed på sin lägsta nivå någonsin – är inte mer än 0.05%-enheter att jämföra med de bundna räntorna som i snitt ökade med 0.23%-enheter på betydligt kortare tid. Skillnaden i ränta mellan de rörliga och bundna bolånet har alltså ökat, men risken med ett rörligt lån har fått hushållen att välja det säkrare alternativet och välja en fast ränta på lånen.

Jämför företagslån för fastigheter

Företag hittar motsvarande tjänster på sidan med lånejämförelser av företagslån till fastighet. En ansökan, en UC men en mängd låneerbjudanden.